Private Hire

The Hillgrove has the most sought after function rooms available for private hire. It is available for birthday parties, community events and conferences. It can hold up to 800 people.
 
With experience of working with top event management companies and ideal location makes the Hillgrove the perfect venue to host your company or private event.
 
We have hosted live bands, weddings, conferences and even a burlesque night in the room! Choose from our menu selection varying from finger food to full sit-down meal.
 
Our experienced co-ordinator will assist you in the planning of your night from start to finish. It could not be easier, simply pick up the phone and contact Kieran Ashe on 066 9151131 or email info@hillgrovedingle.com 

Liên Hệ

Địa chỉ

Hillgrove Guesthouse Dingle,
Spa Road,
Dingle Town,
Co. Kerry,
Ireland,
V92 P048

Điện Thoại

066 915 1131

Email

hillgrove@dinglegroup.ie

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

066 915 1131

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách